We zijn gesloten tot 17 augustus. Vanaf 18 augustus zijn we weer open!

Boze ogen tovenarij of afgunst.

Tovenarij, en het boze oog zijn zaken die door de Islamitische Wetgeving worden bevestigd. De moslim is daarom verplicht om hierin te geloven. Het wegzetten van deze zaken als fabels is dan ook enorm gevaarlijk en zal het geloof van een moslim aantasten.

Boze ogen/al-áyn

Het Arabische woord al-‘ayn (vertaald met ‘het boze oog’) verwijst naar een persoon die een andere persoon schaadt door boze oog. Het begint wanneer een persoon iets leuk vindt. Vervolgens tasten zijn slechte gevoelens het aan, door vaak naar het voorwerp of eigenschap waarop hij jaloers is te kijken.
Daarom dient men in geval van het boze oog op te passen dat hij de ander bewust of onbewust met het boze oog treft. Ziet men iets bij de ander wat hem bevalt, dan dient hij te zeggen: “Maa shaa’ Allaah, laa Qoewwata illaa billaah.” (Wat Allah wilt. Er is geen macht, behalve met Allah.)

Tovenarij of Sihr

Als je denkt dat de tovenarij slechts inbeelding is en geen realiteit, lees dan (de vertaling van) de volgende Woorden van Allah – de Majesteitelijke en Verhevene:

Maar de duivels waren ongelovig, zij onderwezen de mensen tovenarij.
[ Soerah al-Baqarah 2:102 ]

Moesa (Mozes) zei: “Datgene waar jullie mee gekomen zijn, is tovenarij. Voorwaar, Allah zal deze tenietdoen. Voorwaar, Allah zet het werk van de verderfzaaiers niet recht. En Allah bevestigt de Waarheid met Zijn Woorden, ook al hebben de misdadigers er een hekel aan.”
[ Soerah Yoenoes 10:81-82 ]

Moge Allah ons beschermen tegen het kwaad van de duivels en de tovenaars. 

Bescherming en genezing

Het verrichten van Roeqya biedt bescherming tegen tovenarij, het boze oog en afgunst. Tevens dient dit als genezing.

Een aantal voorbeelden hiervan zijn:
– Het reciteren van de Koran.
– Het verrichten van smeekbeden, waaronder de verschillende soorten Adhkaar.
– Het zoeken van toevlucht bij Allah tegen het kwade.

Waarom Roqya?

Roqya biedt uitkomst wanneer je te maken hebt met ayn (boze oog), sihr (zwarte magie) of zelfs jinn-bezit. Deze manier van bescherming is een remedie voor alles, zelfs van heftige ziektes die je mogelijk getroffen hebben. Wel raden wij het aan dat een persoon eerst Roqya bij zichzelf probeert, voordat hij in behandeling gaat bij een raaqi. Daarnaast is het belangrijk om in je achterhoofd te houden dat de genezing niet plotseling plaatsvindt en dat hier best wel wat tijd overheen kan gaan. Daarnaast is het belangrijk om na de roqya door te gaan met de goede dingen waar je mee bezig was.

Hoe moet je roqya verrichten?

Indien je deze genezingsspreuk op de juiste manier wilt verrichten dient deze te voldoen an drie verschillende zaken, namelijk:

Het moet geschieden middels de Woorden van Allah, Zijn Namen, Zijn Eigenschappen en hetgeen overgeleverd is van onze Profeet (vrede zij met hem).

Sheikh ul-Islaam ibnoe Taymiyah heeft als voorwaarde genoemd dat de Roqya in het Arabisch moet gebeuren. De woorden moeten duidelijk en te begrijpen zijn. Niemand mag de spreuk verrichten met onbegrijpelijke woorden. Laat staan het aanroepen van Allah middels deze onbekende woorden. Zelfs als deze woorden een betekenis zouden hebben, dan is het nog steeds afgeraden om een smeekbede te verrichten in een andere taal dan het Arabisch. Uitzondering op deze regel is alleen voor degenen die de Arabische taal niet machtig zijn.

Men moet weten dat het niet de Roeqyaa is die geneest, maar Allah. Wanneer aan de bovenstaande zaken is voldaan kan met spreken van een juist uitgevoerde roqya.

Bij wie verrichten?

Het is zowel mogelijk om deze genezingsspreuk bij jezelf of bij anderen te verrichten. Echter is de spreuk het krachtigst wanneer men deze bij zichzelf verricht. Mocht je er toch voor kiezen om langs te gaan bij een raaqi raden wij het aan om deze personen eerst na te trekken, zodat je er zeker van bent dat deze persoon betrouwbaar is. Mocht je toch constateren dat dit niet helemaal het geval is? Dan doe je er verstandig aan om roqya bij jezelf te verrichten.

 Roqyashifa biedt behandelingen voor Sihr en is gespecialiseerd in Hijama. Neem contact met ons om een afspraak te maken!